Search By

Enkei RZ-5 (Gunmetal)

Enkei RZ-5 Gunmetal Wheel
RZ-5Gunmetal
Show Off Your Ride

The Enkei RZ-5 wheel comes in a Gunmetal finish. It is designed with five spokes that provide a sleek modern look. Enkei wheels are put through rigorous testing to ensure superior quality. Enkei RZ-5 wheels would be a good addition to your performance vehicle.

Write a Review

Enkei RZ-5 (Gunmetal) Wheel Specs Chart

Size Lug Pattern Hub Diameter Offset Finish
15X7" 4-100mm 4-100mm N/Amm 38mm Gunmetal Show Specs
15X7" 5-114.3mm 5-114.3mm N/Amm 38mm Gunmetal Show Specs
16X7" 4-100mm 4-100mm N/Amm 38mm Gunmetal Show Specs
16X7" 5-114.3mm 5-114.3mm N/Amm 38mm Gunmetal Show Specs
17X7" 4-100mm 4-100mm N/Amm 38mm Gunmetal Show Specs
17X7" 5-114.3mm 5-114.3mm N/Amm 38mm Gunmetal Show Specs
18X8" 4-100mm 4-100mm N/Amm 42mm Gunmetal Show Specs
18X8" 5-114.3mm 5-114.3mm N/Amm 42mm Gunmetal Show Specs
18X9" 5-114.3mm 5-114.3mm N/Amm 24mm Gunmetal Show Specs
18X9" 5-114.3mm 5-114.3mm N/Amm 35mm Gunmetal Show Specs
18X9" 5-114.3mm 5-114.3mm N/Amm 42mm Gunmetal Show Specs
18X10" 5-114.3mm 5-114.3mm N/Amm 25mm Gunmetal Show Specs
18X10" 5-114.3mm 5-114.3mm N/Amm 42mm Gunmetal Show Specs


Check Out Some More Gunmetal Wheels

Enkei Tires

GT-30

Enkei Tires

MAVERICK

Enkei Tires

RAIJIN

Enkei Tires

GF7

Enkei Tires

ALETTA

Enkei Tires

FF7

Enkei Tires

G2

Enkei Tires

RPF1