Search By

Toyota RAV4 Tire Sizes


2006 Toyota RAV4 Tire Sizes

Base Model 2wd
Base Model 4wd
Limited 2wd
Limited 4wd
Sport 2wd
Sport 4wd

2007 Toyota RAV4 Tire Sizes

Base Model 2wd
Base Model 4wd
Limited 2wd
Limited 4wd
Sport 2wd
Sport 4wd

2008 Toyota RAV4 Tire Sizes

Base Model 2wd
Base Model 4wd
Limited 2wd
Limited 4wd
Sport 2wd
Sport 4wd

2009 Toyota RAV4 Tire Sizes

Base Model 2wd
Base Model 4wd
Limited 2wd
Limited 4wd
Sport 2wd
Sport 4wd
Sport with Appearance Package

2010 Toyota RAV4 Tire Sizes

Base Model 2wd
Base Model 4wd
Limited 2wd
Limited 4wd
Sport 2wd
Sport 2wd with Appearance Package
Sport 4wd
Sport 4wd with Appearance Package

2011 Toyota RAV4 Tire Sizes

Base Model 2wd
Base Model 4wd
Limited 2wd
Limited 4wd
Sport 2wd
Sport 2wd with Appearance Package
Sport 4wd
Sport 4wd with Appearance Package

2012 Toyota RAV4 Tire Sizes

Base Model 2wd
Base Model 4wd
Limited 2wd
Limited 4wd
Sport 2wd
Sport 4wd

2019 Toyota RAV4 Tire Sizes

Adventure
LE Hybrid
Limited
Limited Hybrid
XLE Hybrid
XLE Premium
XSE Hybrid