Search By

Kia Sorento Tire Sizes
2022 Kia Sorento Tire Sizes

EX Hybrid
EX X-Line
S Hybrid
SX Plug-In Hybrid
SX Prestige
SX Prestige Plug-In Hybrid

2023 Kia Sorento Tire Sizes

EX Hybrid
EX X-Line
S X-Line
SX Prestige
SX Prestige Hybrid
SX Prestige Plug-In Hybrid
SX Prestige X-Line