Search By

Kia Niro Tire Sizes

2020 Kia Niro Tire Sizes

EX Premium
Plug-In Hybrid
Touring
Touring Special Edition

2021 Kia Niro Tire Sizes

EX Premium
Plug-In Hybrid
Touring
Touring Special Edition

2022 Kia Niro Tire Sizes

EX Premium
LXS Special Edition
Plug-In Hybrid
Touring Special Edition

2023 Kia Niro Tire Sizes

EX Plug-In Hybrid
EX Touring
SX Touring
SX Touring Plug-In Hybrid