Search By

Kia Forte Tire Sizes
2012 Kia Forte Tire Sizes

5-Door 2.0L EX
5-Door 2.4L SX
Koup 2.0L EX
Koup 2.4L SX
Sedan 2.0L EX
Sedan 2.0L LX
Sedan 2.4L SX

2013 Kia Forte Tire Sizes

5-Door 2.0L EX
5-Door 2.4L SX
Koup 2.0L EX
Koup 2.4L SX
Sedan 2.0L EX
Sedan 2.0L LX
Sedan 2.4L SX