Search By

Aston Martin Tire Sizes

Aston Martin DB7 Tire Sizes

1996
Base Model
Volante
1997
Base Model
Volante
1998
Base Model
Volante
2000
Coupe
1. (front) 245/40R18
(rear) 265/35R18
2. (front) 245/35R19
(rear) 265/30R19
Volante
1. (front) 245/40R18
(rear) 265/35R18
2. (front) 245/35R19
(rear) 265/30R19
2001
Coupe
1. (front) 245/40R18
(rear) 265/35R18
2. (front) 245/35R19
(rear) 265/30R19
Volante
1. (front) 245/40R18
(rear) 265/35R18
2. (front) 245/35R19
(rear) 265/30R19
2002
Coupe
1. (front) 245/40R18
(rear) 265/35R18
2. (front) 245/35R19
(rear) 265/30R19
Volante
1. (front) 245/40R18
(rear) 265/35R18
2. (front) 245/35R19
(rear) 265/30R19
2003
Coupe
1. (front) 245/40R18
(rear) 265/35R18
2. (front) 245/35R19
(rear) 265/30R19
Volante
1. (front) 245/40R18
(rear) 265/35R18
2. (front) 245/35R19
(rear) 265/30R19
2004
Coupe
1. (front) 245/40R18
(rear) 265/35R18
2. (front) 245/35R19
(rear) 265/30R19
GT Coupe
1. (front) 245/40R18
(rear) 265/35R18
2. (front) 245/35R19
(rear) 265/30R19
Volante
1. (front) 245/40R18
(rear) 265/35R18
2. (front) 245/35R19
(rear) 265/30R19

Aston Martin DB9 Tire Sizes

2004
Coupe
(front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
2005
Coupe
(front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
Volante Convertible
(front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
2006
Coupe
(front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
Coupe Sport Pack
(front) 245/40R19
(rear) 285/35R19
Volante Convertible
(front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
2007
Coupe
(front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
Coupe Sport Pack
(front) 245/40R19
(rear) 285/35R19
Volante Convertible
(front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
2008
Coupe
(front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
Coupe Sport Pack
(front) 245/40R19
(rear) 285/35R19
Volante Convertible
(front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
2009
Coupe
(front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
Volante Convertible
(front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
2010
Coupe
(front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
Volante Convertible
(front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
2011
Coupe
(front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
Volante Convertible
(front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
2012
Coupe
(front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
Volante Convertible
(front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
2013
Coupe
(front) 245/35R20
(rear) 295/30R20
Volante
(front) 245/35R20
(rear) 295/30R20
2014
Coupe
(front) 245/35R20
(rear) 295/30R20
Volante
(front) 245/35R20
(rear) 295/30R20
2015
Coupe
(front) 245/35R20
(rear) 295/30R20
Volante
(front) 245/35R20
(rear) 295/30R20
2016
Carbon Edition Coupe
(front) 245/35R20
(rear) 295/30R20
Carbon Edition Volante
(front) 245/35R20
(rear) 295/30R20
Coupe
(front) 245/35R20
(rear) 295/30R20
GT Bond Edition Coupe
(front) 245/35R20
(rear) 295/30R20
GT Coupe
(front) 245/35R20
(rear) 295/30R20
Volante
(front) 245/35R20
(rear) 295/30R20

Aston Martin DBS Tire Sizes

2008
Base Model
(front) 245/35R20
(rear) 295/30R20
2009
Base Model
(front) 245/35R20
(rear) 295/30R20
2010
Base Model
(front) 245/35R20
(rear) 295/30R20
2011
Base Model
(front) 245/35R20
(rear) 295/30R20
2012
Base Model
(front) 245/35R20
(rear) 295/30R20
Volante
(front) 245/35R20
(rear) 295/30R20

Aston Martin Rapide Tire Sizes

2010
Base Model
(front) 245/40R20
(rear) 295/35R20
2011
Base Model
(front) 245/40R20
(rear) 295/35R20
2012
Base Model
(front) 245/40R20
(rear) 295/35R20
2013
Base Model
(front) 245/40R20
(rear) 295/35R20
2014
S
(front) 245/40R20
(rear) 295/35R20
2016
S
(front) 245/40R20
(rear) 295/35R20
2017
S
(front) 245/40R20
(rear) 295/35R20

Aston Martin Vanquish Tire Sizes

2002
V12
(front) 255/40R19
(rear) 285/40R19
2003
V12
(front) 255/40R19
(rear) 285/40R19
2004
V12
(front) 255/40R19
(rear) 285/40R19
2005
V12
(front) 255/40R19
(rear) 285/40R19
2006
V12
(front) 255/40R19
(rear) 285/40R19
2013
Base Model
(front) 255/35R20
(rear) 305/30R20
2014
Base Model
(front) 255/35R20
(rear) 305/30R20
Coupe
(front) 255/35R20
(rear) 305/30R20
Volante
(front) 255/35R20
(rear) 305/30R20
2016
Coupe
(front) 255/35R20
(rear) 305/30R20
Volante
(front) 255/35R20
(rear) 305/30R20
2017
Coupe
(front) 255/35R20
(rear) 305/30R20
Volante
(front) 255/35R20
(rear) 305/30R20

Aston Martin Vantage Tire Sizes

2006
V8 Coupe Sport Pack
(front) 245/40R19
(rear) 285/35R19
V8 Standard Model
1. (front) 235/45R18
(rear) 275/40R18
2. (front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
V8 With TPMS
1. (front) 235/45R18
(rear) 275/40R18
2. (front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
2007
V8 Coupe
1. (front) 235/45R18
(rear) 275/40R18
2. (front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
V8 Coupe Sport Pack
(front) 245/40R19
(rear) 285/35R19
V8 Roadster
1. (front) 235/45R18
(rear) 275/40R18
2. (front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
2008
V8 Coupe
1. (front) 235/45R18
(rear) 275/40R18
2. (front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
V8 Coupe Sport Pack
(front) 245/40R19
(rear) 285/35R19
V8 Roadster
1. (front) 235/45R18
(rear) 275/40R18
2. (front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
2009
V8 Coupe
1. (front) 235/45R18
(rear) 275/40R18
2. (front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
V8 Roadster
1. (front) 235/45R18
(rear) 275/40R18
2. (front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
2010
V12 Coupe
(front) 255/35R19
(rear) 295/30R19
V8 Coupe
1. (front) 235/45R18
(rear) 275/40R18
2. (front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
V8 Roadster
1. (front) 235/45R18
(rear) 275/40R18
2. (front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
2011
V12 Coupe
(front) 255/35R19
(rear) 295/30R19
V8 Coupe
1. (front) 235/45R18
(rear) 275/40R18
2. (front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
V8 Roadster
1. (front) 235/45R18
(rear) 275/40R18
2. (front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
V8 S Coupe
(front) 245/40R19
(rear) 285/35R19
V8 S Roadster
(front) 245/40R19
(rear) 285/35R19
2012
V12 Coupe
(front) 255/35R19
(rear) 295/30R19
V8 Coupe
1. (front) 235/45R18
(rear) 275/40R18
2. (front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
V8 Roadster
1. (front) 235/45R18
(rear) 275/40R18
2. (front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
V8 S Coupe
(front) 245/40R19
(rear) 285/35R19
V8 S Roadster
(front) 245/40R19
(rear) 285/35R19
2013
V12 Coupe
(front) 255/35R19
(rear) 295/30R19
V12 Roadster
(front) 255/35R19
(rear) 295/30R19
V8 Coupe
1. (front) 235/45R18
(rear) 275/40R18
2. (front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
V8 Roadster
1. (front) 235/45R18
(rear) 275/40R18
2. (front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
V8 S Coupe
(front) 245/40R19
(rear) 285/35R19
V8 S Roadster
(front) 245/40R19
(rear) 285/35R19
2014
V12 Coupe
(front) 255/35R19
(rear) 295/30R19
V12 Roadster
(front) 255/35R19
(rear) 295/30R19
V8 Coupe
1. (front) 235/45R18
(rear) 275/40R18
2. (front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
V8 Coupe
1. (front) 235/45R18
(rear) 275/40R18
2. (front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
V8 S Coupe
(front) 245/40R19
(rear) 285/35R19
V8 S Coupe
(front) 245/40R19
(rear) 285/35R19
2015
V12 Coupe
(front) 255/35R19
(rear) 295/30R19
V12 Roadster
(front) 255/35R19
(rear) 295/30R19
V8 Coupe
1. (front) 235/45R18
(rear) 275/40R18
2. (front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
V8 Coupe
1. (front) 235/45R18
(rear) 275/40R18
2. (front) 235/40R19
(rear) 275/35R19
V8 GT
(front) 245/40R19
(rear) 285/35R19
V8 S Coupe
(front) 245/40R19
(rear) 285/35R19
V8 S Coupe
(front) 245/40R19
(rear) 285/35R19
2016
V12 S Coupe
(front) 255/35R19
(rear) 295/30R19
V12 S Roadster
(front) 255/35R19
(rear) 295/30R19
V8 Coupe
(front) 245/40R19
(rear) 285/35R19
V8 Roadster
(front) 245/40R19
(rear) 285/35R19
V8 S Coupe
(front) 245/40R19
(rear) 285/35R19
V8 S Roadster
(front) 245/40R19
(rear) 285/35R19
2017
V12 S Coupe
(front) 255/35R19
(rear) 295/30R19
V12 S Roadster
(front) 255/35R19
(rear) 295/30R19

Aston Martin Virage Tire Sizes

2012
Base Model
(front) 245/35R20
(rear) 295/30R20
Volante
(front) 245/35R20
(rear) 295/30R20

Aston Martin Vulcan Tire Sizes

2016
Base Model
(front) 305/30R19
2. (front) 345/30R19